کارگاه آموزشی مدیریت پسماند - ویژه اعضای ستادی کرسی

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

در حاشیه کارگاه برنامه بازدید از مرکز آموزش پسماند شهرداری تهران نیز به عمل آمد.

عناوین اصلی کارگاه: 
تعریف پسماند
تقسیم بندی پسماند به ۵ نوع متفاوت
تعریف انواع پسماند
صحبت در مورد اثرات اقتصاد و جمعیت
توضیح در مورد قانون بازل
آنالیز پسماند بر اساس فصل های مختلف
چگونگی جمع آوری، انتقال و بازیافت و دفع پسماند
صحبت درباره علائم بین الملی بازیافت