معرفی کارگروه گردشگری و محیط زیست - اکوتوریسم

کارگروه گردشگری کرسی آموزش محیط زیست در تلاش است تا با ایجاد بستری مناسب برای شناخت نیازهای آموزش زیست محیطی ، تهیه محتوای مناسب و ایجاد فرآیندهای آموزشی موثر، گردشگری را به رویکردی دوستدار محیط زیست و با اثرات مثبت تبدیل نماید. گردشگری، صنعتی جهانی و پر سود است که علیرغم وجود جاذبه های گردشگری بی نظیر – در حوزه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی - در کشور ایران کمتر به آن پرداخته شده و یا رویکردی مخرب و ناپایدار را پیش رو گرفته است.

برای اصلاح وضعیت فعلی و تغییر جهت به سوی رونق و پایداری گردشگری، کلیه افراد، گروه ها، سازمان های کوچک و بزرگ و همه کسانی که به نوعی اثرگذار و یا تحت تأثیر رگدشگری هستند باید شناسایی شده و متناسب با جایگاه خود و نیازهای آموزشی شناخته شده آنها برنامه آموزش محیط زیستی تدوین شود.

این کارگروه تلاش می نماید ضمن شناسایی ذینفعان در سطوح مختلف، برای ایجاد تعامل سازنده و بهره گیری از تجربیات و تخصصهای آنان زمینه سازی کرده و با کمک آنان راه را برای تهیه و تدوین بسته های آموزش محیط زیستی مناسب و متناسب با نیازهای گردشگری هموار نماید.