کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷

کرسی یونسکو درآموزش محیط زیست با همکاری دانشگاه انرژی ساوه دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را در ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش دانشگاه انرژی ساوه با مدرسی دکتر مصطفی عادلی زاده برگزار نمود.

در این دوره به مباحث مختلف استانداردISO9001 ،ISO14001 و ISO45001 در قالب مدیریت سیستم یکپارچه پرداخته شد.

مدت کارگاه: 
۲ ساعت