کارگاه ها

عنوان تاریخ کارگاه
کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷
کارگاه الکترونیکی ادیان و آموزش محیط زیست - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی الکترونیکی آموزشگر و روشهای ارتباط مؤثر - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی طراحی آموزشی در زمینه مدیریت پسماند - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی Mind Mapping - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
اولین کارگاه تخصصی مدیریت پسماند- مبانی مدیریت پسماند يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی آشنایی با روش های مشارکتی و تسهیلگری برای حفاظت از محیط زیست چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ لغایت پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶
کارگاه طراحی آموزشی با رویکرد مدیریت پسماند - ویژه دانشجویان رشته آموزش محیط زیست سه شنبه, ۱۴ شهريور ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی مدیریت پسماند - ویژه اعضای ستادی کرسی چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶