نشست ها

عنوان تاریخ نشست
نشست هم‌اندیشی، ایده‌پردازی و مشورت ساختاریافته به منظور ایجاد و ارتقاء قطب ملی آموزش محیط‌‌زیست سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
آسیب شناسی هوشیار سازی اجتماعی نسبت به محیط زیست و مسائل آن در ایران شنبه, ۳ شهريور ۱۳۹۷
نشست تخصصی و آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
نشست هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با گروه فقه محیط زیست جامعه المصطفی العالمیه قم شنبه, ۹ دى ۱۳۹۶
نشست معرفی کرسی آموزش محیط زیست در حضور گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو شنبه, ۴ اسفند ۲۰۱۷
زمانبندی کنترل پروژه،‌‌ تکمیل طرح چارت سازمانی سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
پیگیری پیشرفت دومین همایش ملی آموزش محیط زیست. بررسی مقدماتی طرح کنترل مدیریت پروژه دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
فازبندی طرح کنترل پروژه،‌ شرح خدمات،‌ تکمیل طرح چارت سازمانی چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
طراحی و سازماندهی همایش ملی آموزش محیط زیست يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶
استخراج کلیه فعالیتها، طراحی فاز صفر چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶

صفحه‌ها