شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده بالاترین مرجع پژوهشکده بوده و متشکل است از:

  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
  • رئیس پژوهشکده (دبیر شورا)
  • مدیرکل تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری دانشگاه
  • چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در موضوعات فعالیت پژوهشکده
  • دو نفر از متخصصین خبره ملی در موضوعات فعالیت پژوهشکده

تبصره ۱- اعضای حقیقی شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره ۲- جلسات ­شورا به دعوت ­قبلی­ رئیس پژوهشکده تشکیل و با حضور رئیس ­شورا و حداقل ۵ تن از اعضا رسمیت می‌یابد.

تبصره ۳- تصمیمات شورای عالی پژوهشکده با آرای اکثریت نسبی کل اعضا معتبر است.

 

وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده
  • تعیین سیاست‌های کلان و راهبردی پژوهشکده
  • پیشنهاد رئیس پژوهشکده و معرفی وی به رئیس دانشگاه از طریق رئیس شورا
  • نظارت بر عملکرد فعالیت‌های پژوهشکده
  • تصویب و تأیید آئین‌نامه‌های اجرایی پژوهشکده
  • بررسی و تصویب برنامه‌وبودجه سالانه پژوهشکده
  • بررسی و تصویب پیشنهاد‌های واصله از سوی رئیس پژوهشکده
  • نظارت بر روابط داخلی و خارجی پژوهشکده
  • پیشنهاد تغییرات موردنیاز اساسنامه پژوهشکده به هیأت رئیسه و هیأت امنای دانشگاه جهت تصویب.

رئیس پژوهشکده بالاترین مقام اجرایی پژوهشکده است که از بین اعضای هیأت علمی رشته‌های مرتبط با محیط زیست دانشگاه با پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده، تأیید رئیس شورا و حکم رئیس دانشگاه به مدت سه سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

 

وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده
  • تدوین و اجرای آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های داخلی پژوهشکده بر اساس قوانین و ضوابط قانونی حاکم بر دانشگاه پس از تصویب شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده؛
  • تدوین برنامه‌وبودجه سالانه پژوهشکده و ارائه آن به شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده؛
  • برنامه‌ریزی جهت تحقق هر چه بهتر اهداف و برنامه‌های پژوهشکده با برقراری ارتباط مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی در چارچوب مصوبات شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده؛
  • برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت امکانات علمی، پژوهشی و مالی پژوهشکده؛
  • تنظیم و ارائه پیشنهادهای لازم و موردنیاز برای بهبود امور و ارتقای فعالیت‌های پژوهشکده به شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده؛
  • عقد قرارداد به نمایندگی از پژوهشکده با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب سیاست‌های پژوهشکده؛
  • تدوین و ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده به شورای سیاست‌گذاری آن؛
  • تهیه و تنظیم ساختار سازمانی داخلی موردنیاز پژوهشکده و ارائه آن به شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده جهت تصویب و طی مراحل قانونی؛
  • انتخاب و انتصاب معاونان، مسئولان اجرایی و به‌کارگیری منابع انسانی موردنیاز در چهارچوب ساختار سازمانی داخلی مصوب و ضوابط و قوانین حاکم بر پژوهشکده؛
  • نظارت بر عملکرد معاونین، رؤسا، مدیران، اعضای علمی وابسته و کارکنان پژوهشکده؛
  • نظارت بر عملکرد منابع مالی پژوهشکده.

شورای علمی پژوهشکده متشکل از رئیس، مدیران گروه‌های پژوهشی و اعضای وابسته به پژوهشکده می‌باشد.

تبصره- معاون پژوهشکده و مدیران گروه‌های پژوهشی به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس شورای سیاست‌گذاری) منصوب می‌شود.

 

وظایف و اختیارات شورای علمی پژوهشکده
  • تهیه، بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه‌ها، دستورالعمل­ها و طرح‌های آموزشی کوتاه­مدت و پژوهشی به شورای عالی از طریق رئیس پژوهشکده برای تصویب؛
  • برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و پژوهشی؛
  • بررسی و تأیید انتشار نشریه، مجله، کتب علمی و تخصصی مرتبط با اطلاع شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده؛
  • بررسی و تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی پژوهشکده؛
  • بررسی، تصمیم‌گیری و ارائه نقطه نظرات در مواردی که از سوی رئیس پژوهشکده به شورای علمی محول می‌شود؛
  • بررسی و تأیید برنامه‌های گروه­های پژوهشی پژوهشکده.

تبصره- تصمیمات شورای علمی با رأی اکثریت نصف به‌علاوه یک اعضا معتبر است.