نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست
نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست
رونمایی از نماد آموزش محیط زیست
رونمایی از نماد آموزش محیط زیست
جشنواره ملی آموزش محیط زیست
جشنواره ملی آموزش محیط زیست

درباره پژوهشکده

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با هدف کمک به رفع نیازهای علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار و به منظور ایجاد پیوند میان جامعه و دانشگاه، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی...
مطالعه بیشتر» "درباره پژوهشکده"

هدف های پژوهشکده

پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه­های مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور.توسعه، تعمیق و گسترش مطالعه و پژوهش در مسائل و موضوعات مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار.کمک به...
مطالعه بیشتر» "هدف های پژوهشکده"

مأموریت و وظایف پژوهشکده

شناسایی نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار؛انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی (بنیادی، کاربردی و توسعه­ای) در زمینه تولید دانش مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار،...
مطالعه بیشتر» "مأموریت و وظایف پژوهشکده"